Delingsøkonomi kan bidra både positivt og hindre regionale utviklingsprosesser, men det er avhengig av konteksten og politiske forskrifter, skriver stipendiat i Kristine Blekastad Sagheim og førsteamanuensis Trond Nilsen i  artikkelen:

Blessing or curse for regions and firms? Narratives of the sharing economy as an innovative practice in a rural region in Norway

Artikkelen ble nylig publisert i Norsk Geografisk Tidsskrift.

Bakgrunn:

Det har blitt publisert mye litteratur om delingsøkonomide siste årene, men den har fokusert på spredning i storbyregioner, mens mer perifere regioner har nesten blitt fullstendig oversett. 

Denne artikkelen utvider litteraturen rundt delingsøkonomi ved å gi innsikt i hvordan innovasjonsveier forholder seg til diskursive prosesser i landlig sammenheng.


I artikkelen undersøkes fortellingen om delingsøkonomi i et rural område i Norge, og
delingsøkonomi behandles som en mekanisme gjennom hvilken ny kunnskap, praksis og rutiner utvikles.
Det analytiske rammeverket viser hvordan positive og negative holdninger til og historier rundt delingsøkonomi  utvikler seg gjennom både endogene og eksogene faktorer i regionen.
Pro- delingsøkonomi-
fortellingen understreker en levedyktig kilde til økonomisk vekst i regioner, mens con-delingsøkonomi-fortellingen fremhever frykt for å undergrave landlig turisme og arbeidsliberalisering.

 


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder