HINN er vertskap for neste års Regional Innovation Policies konferanse

Neste års Regional Innovation Policies-konferansen (RIP) blir arrangert hos Høgskolen i Innlandet campus Lillehammer. RIP er en konferanse for forskere, praktikere og politikkutviklere innenfor temaene regional innovasjon, regional utvikling og innovasjonspolitikk. Dette er en internasjonal konferanse som arrangeres ved et nytt universitet hvert år. I år ble RIP holdt på Les mer…

To spor i REDINN

REDINN-prosjektet arbeider på to parallelle spor 1) Forskning og vitenskapelig publisering og 2) Eksterne relasjoner og kommunikasjon av funn fra prosjektet. Noen av kjerne-artiklene for REDINN-prosjektet er samarbeidsprosjekter mellom flere av arbeidspakkene. En analyse fokuserer på å utvikle en taxonomi for alle de økonomiske regionene i Norge (89 stk.). Dette Les mer…