Det skjer mye i Arbeidspakke 1

Arbeidspakke 1 er godt i gang med analysering av regional innovasjonsdynamikk i Norge generelt og Innlandet spesielt.   Per november 2022 har det allerede blitt publisert 7 artikler, og mange flere er underveis. Noen er rettet mot allmenheten og publisert som kronikk i aviser. Les kronikken ‘Er bedrifter stucked i Les mer…

Regionale Nøkkeltall for Innlandet

‘Regionale nøkkeltall’ oppsummerer hvordan det står til i Innlandet i 2022. Rapporten er sammenstilt av REDINN, i samarbeid med Innlandsstatistikk. Rapporten ‘Regionale nøkkeltall’ er delt opp i 11 hovedtema: verdiskaping, sysselsetting, arbeidsmarked, befolkning, folkehelse, innovasjon , forskning & utvikling, støttefunksjoner i næringslivet, infrastruktur og utdanning. Den ble presentert for styret Les mer…