Ny artikkel i Regional Studies

En ny REDINN-artikkel publisert i Regional Studies diskuterer  variasjon i perifere regioner når det kommer til utfordringer og muligheter for regional utvikling. Artikkelforfattere Trond Nilsen, Markus Grillitsch og Atle Hauge ser på ulike aktørers handlingsrom for å få til endring.  Les blogomtalen journalen Regional Studies vier til artikkelen her Les Les mer…

Regionale Nøkkeltall for Innlandet

‘Regionale nøkkeltall’ oppsummerer hvordan det står til i Innlandet i 2022. Rapporten er sammenstilt av REDINN, i samarbeid med Innlandsstatistikk. Rapporten ‘Regionale nøkkeltall’ er delt opp i 11 hovedtema: verdiskaping, sysselsetting, arbeidsmarked, befolkning, folkehelse, innovasjon , forskning & utvikling, støttefunksjoner i næringslivet, infrastruktur og utdanning. Den ble presentert for styret Les mer…

Vellykket workshop i Hafjell

Som alle andre, har forskningsprosjektet REDINN vært påvirket av pandemien. Selv om prosjektet startet i 2020, har vi ikke kunnet treffe hverandre fysisk før nå. -Derfor var det ekstra stas å treffe alle på workshop i Hafjell, sier prosjektleder Atle Hauge. I juni reiser mange forskere tilknyttet REDINN til Dublin Les mer…

Hamar gjør det bra!

Data viser at Hamar gjør det best i Innlandet, sett på befolkningsutvikling og som økonomisk motor.  Men hvordan vil Hamar bruke dette og hva slags storebror vil byen være? Skal de være med å løfte regionen eller vil Hamar være en svamp som tiltrekker seg alle tjenester og bedrifter?  Spørsmål Les mer…

Mot alle odds

Redinn inviterte nylig til webinar der funn fra prosjektet «Growth against all Odds» ble presentert. Hva får noen steder til å vokse mens andre sliter? I overskriften ligger den hellige gralen i regional utvikling. Hele presentasjonen ‘Growth against all odds’ fra Markus Grillitsch, Universitet Lund, kan du se tilbake her: Les mer…