Ny artikkel i Regional Studies

En ny REDINN-artikkel publisert i Regional Studies diskuterer  variasjon i perifere regioner når det kommer til utfordringer og muligheter for regional utvikling. Artikkelforfattere Trond Nilsen, Markus Grillitsch og Atle Hauge ser på ulike aktørers handlingsrom for å få til endring.  Les blogomtalen journalen Regional Studies vier til artikkelen her Les Les mer…

Regionale Nøkkeltall for Innlandet

‘Regionale nøkkeltall’ oppsummerer hvordan det står til i Innlandet i 2022. Rapporten er sammenstilt av REDINN, i samarbeid med Innlandsstatistikk. Rapporten ‘Regionale nøkkeltall’ er delt opp i 11 hovedtema: verdiskaping, sysselsetting, arbeidsmarked, befolkning, folkehelse, innovasjon , forskning & utvikling, støttefunksjoner i næringslivet, infrastruktur og utdanning. Den ble presentert for styret Les mer…