Arbeidspakke 1 er godt i gang med analysering av regional innovasjonsdynamikk i Norge generelt og Innlandet spesielt.  

Per november 2022 har det allerede blitt publisert 7 artikler, og mange flere er underveis. Noen er rettet mot allmenheten og publisert som kronikk i aviser.

Les kronikken ‘Er bedrifter stucked i egen region?’ her

Andre artikler er publisert i fagfelle vurderte tidsskrifter og er bidrag til kunnskap om reiselivssektoren. Disse artikler handler om innovasjon, økonomisk bærekraft, produktivitet og effektivitet innen reiselivet. Videre handler en artikkel om ulike salgskanaler og deres betydning for gårdbrukeren i tilknytning til salg av økologiske frukter og grønnsaker. Et par artikler har mer metodisk relevans for prosjektet.

 Se listen over publiserte vitenskapelige artikler her


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder