Mer samarbeid på tvers av selskaper, men også med virkemiddelapparatet, forvaltningen og forskningsmiljøer. Å samle og forene alle aktører, gjerne i et flott signalbygg på Lurhaugen og ta posisjon som Norges Orlando.

Det mangler ikke drømmer, ideer og visjoner når film- og tv bransjen møtes på workshop med REDINN. Denne uke var det duket for del tre av vårens workshop-serie, denne gang på Lillehammer.

LES mer om Redinns workshops her

Kultur som motor

Dagen på Lillehammer startet med en introduksjon av REDINNS prosjektleder Atle Hauge. Han presenterte prosjektet og graden av innovasjon i Innlandet. Mange bedrifter rapporterer at de ikke driver mye med innovasjon fordi det ikke er prioritert. -Og det er ikke kun bedrifter i Innlandet som tenker slik, sånn er det overalt: innovasjon er ikke prioritert fordi det ikke er krise.

Han understrekte også at høy kultursatsing, som ofte blir brukt som motor i stedsutvikling, ikke leder til befolkningsvekst. Med andre ord: et godt kulturtilbud tiltrekker ikke flere tilflyttere. -Men steder som satser på kultur får tilflyttere med høyrere utdanning, sier Hauge før han presenterte noen funn fra et filmprosjekt gjennomført av Kunnskapsverket i 2018.

Last ned Hauges rapport Når film blir mer enn bare film herfra

Hele Atle Hauges presentasjon fra Arena 17 i Lillehammer kan lastes ned her

Drømmebilde

Som på de tidligere workshopene ble deltakerne spurt om å skissere sitt drømmebilde for regionen. Det oppsto gode diskusjoner rundt bordene, med som fellesnevner behov for mer strategisk og større samarbeid. En deltaker: -Det er vanskelig å være lite, vi må tenke fellesskap og region, og koble utdanning og næring.

Klyngetenking, konsortier og en helhetlig bransjetenkning var andre nøkkelord. -Vi må posisjonere oss som Norges Orlando, oppsummerte en deltaker, som synes det er en mulighet og fokusere på barnefamilier og opplevelser.

Samarbeid og veien videre

Workshopen denne uke var et samarbeid med Senter for Livslanglæring (SELL), som utvikler kursporteføljen for film og spillbransjen og kartlegger hva bransjen trenger av etter- og videreutdanning.

Workshopleder Anne Nordli: -I REDINN-prosjektet har vi ikke data på film- og tv bransjen, så dette er en flott mulighet å høre om deres innovasjonsarbeid. Innspillene fra workshopen blir tatt med som anbefalinger til policy utvikling. Nordli: -I tillegg ønsker vi å skrive en forskningsartikkel der vi sammenlikner innovasjonsarbeid i de forskjellige bransjene vi har hat workshop med.

REDINN workshop film- og TV bransjen Anne Nordli og Gunhild Wedum


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder