Gudbrandsdøler har lavere inntekt enn ellers i landet og ingen annen region har de siste årene hatt dårligere utvikling når det kommer til sysselsettings- og befolkningsvekst.

-Det handler om økonomiske strukturer, sier prosjektleder i REDINN, professor Atle Hauge.

Lokalavisa GD belyser i en artikkelserie inntektsnivået i Lillehammer og Gudbrandsdalen sammenlignet med gjennomsnittsinntekt i Norge. I den forbindelse kommenterer Hauge tall fra SSB som viser Gudbrandsdalen på bunn.

I deler av regionen har antall sysselsatte gått ned og er befolkningen redusert. Det lave inntektsnivået forklares med at mange jobber i næringer med dårlig lønnsomhet, som jordbruk og reiseliv. Effektene av næring og inntekt handler om tunge strukturer som ikke er lett å endre.

Les Dølene tjener mindre enn resten av landet: – Enormt krevende å endre (krever innlogging)

Les Nord-Gudbrandsdal på jumbo-plass: -Du flytter ikke til et sted, hvis unga dine må sendes på internatskole (krever inlogging)

Lyspunkter

Hauge ser også lyspunkter: Noen regioner i Innlandet er flinke på prosessinnovasjon, som betyr at bedriftene er flinke til å utvikle og ta i bruk nye metoder i sin produksjon.

Og ikke minst:  i levekårsundersøkelser oppgir innbyggerne at de trives i sine kommuner. I tillegg har regionen mange tilreisende og naturgitte fordeler.

Hauge har også noen anbefalinger: Folk bør begynne med noe de synes det er artig, i stedet for å drive med ting som ikke fungerer og ikke gir glede.  Til politikere og utviklere:  Sats på folket som allerede bor her, få dem til å ha det bra.

 


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder