REDINN fokuserer på følgende temaer

Regional analysis- new data, new methods -Analyse av regional innovasjonsdynamikk

The global and local interactions and dynamics – Hvilken rolle spiller økonomisk globalisering i regionen og hva hemmer og fremmer utviklingen?

The role of intermediates and innovation brokers – Hvordan reagerer regionale aktører og systemer på pågående endringer som automatisering, digitalisering og
grønne innovasjoner?

Enabling place sensitive regional policies – I hvilken grad fungerer innovasjonsøkosystemet og er det i stand til å møte utfordringene og mulighetene som bedrifter og sektorer opplever?