REDINN fokuserer på følgende temaer

Regional analysis- new data, new methods
Analyse av regional innovasjonsdynamikk
The global and local interactions and dynamics
Hvilken rolle spiller økonomisk globalisering i regionen og hva hemmer og fremmer utviklingen?
The role of intermediates and innovation brokers

Hvordan reagerer regionale aktører og systemer på pågående endringer som automatisering, digitalisering og grønne innovasjoner?

Enabling place sensitive regional policies

I hvilken grad fungerer innovasjonsøkosystemet og er det i stand til å møte utfordringene og mulighetene som bedrifter og sektorer opplever?