Arbeidspakke 2 tar utgangspunkt i forholdet mellom «lokaliserte» ressurser og «globale» ressurser for kunnskapsutvikling og innovasjon.
Arbeidspakken undersøker spesielt på hvilken måte ny kunnskap spres og sirkuleres i regionen, samt om og hvordan den nye kunnskapen absorberes i regionen Innlandet.
Bakteppet for arbeidspakken er økende internasjonalisering og de globale kunnskaps-, innovasjons-, og produksjonsnettverkenes rolle for innovasjon i regionen.