I denne arbeidspakke analyseres regional innovasjonsdynamikk for Norge generelt og Innlandet.

Tema som står sentralt, er:

– Regionale innovasjonstrender i Norge og Innlandet
– Næringsstrukturer og innovasjonsperspektiver innen konkrete næringer i innlandet.
– Ledelse og ansattes betydning i innovasjonsarbeid.

 Data som det jobbes med i arbeidspakke 1:

I arbeidspakke 1 jobbes det primært med kvantitative data som kommer fra SSB. Dette er innovasjonsdata fra SSBs innovasjonsundersøkelse som gjennomføres ca. annethvert år på et utvalg av 7000 bedrifter fra hele Norge (siden 2002). Disse dataene er videre koplet til regnskapsdata, noe som gjør det mulig å analysere økonomiske effekter av innovasjon. Det kan for eksempel være i forhold til produktivitet, effektivitet, inntekter eller fortjeneste. I tillegg kan dataene analyseres med søkelys på konkrete næringer eller sammenlikning mellom næringer. Dataene inkluderer også variabler som kommunenummer, postnummer, økonomiske regioner og sentralitetsindeks, noe som gjør det mulig å kjøre analyser som har mer geografiske perspektiver.

Les mer om status for Arbeidspakke 1 per november 2022