I denne arbeidspakke analyseres regional innovasjonsdynamikk. Tema som står sentral er:
-Regionale innovasjonstrender i Innlandet,
-Sammensetning av industrier,
-De ansattes betydning.

Her kommer en tekst om hva som blir gjort i Arbeidspakke 1 om regionale analylser.  hva gjøres, hvorfor og med hvilken metoder.