Etter en periode med datainnsamling og analyse reiser REDINNs forskere når rundt i Innlandet for å finne historiene bak tallene. Først ute i en serie workshops med bedrifter er Tynset-regionen.

Praten går løst i møterommet ‘Veksthuset’ på Tynset Kompetansesenteret. Forskere fra REDINN-prosjektet og ti representanter for regionale bedrifter innen IT, regnskap og teknologi er spente på hverandre. Hva tenker næringslivet om fremtiden, lurer forskerne. Hvorfor er vi interessante for forskningen, spør bedriftene.

Norgeskart som viser distrikter med høy nivå av prosessinnovasjon i rødt.

Rød = distrikter som har høye nivå av prosessinnovasjon

Innledningsvis presenterer førsteamanuensis og arbeidspakkeleder i REDINN Anne Jørgensen Nordli bakgrunnen: I den nasjonale innovasjonsundersøkelsen som SSB gjennomfører med 7000 norske bedrifter, blir det tydelig at det er lite innovasjonsaktivitet i Innlandet. I hele Innlandet? Nei, en rød flekk på kartet viser en region som faktisk har en høy innovasjonsintensitet: Tynset-regionen.

Nordli: -Etter data-analysene ble vi kjempenysgjerrige på hva som skjer på Tynset. Hvorfor skiller Tynset seg så tydelig ut på kartet?

Det er særlig høy aktivitet på prosessinnovasjon, som betyr at bedriftene er flinke til å utvikle og ta i bruk nye metoder i sin produksjon.

Samlingsarena

Forsamlingen blir delt i to grupper som skal diskutere digitalisering, samarbeid og innovasjon og det ene store spørsmålet: Hva er drømmebildet for regionen frem mot 2030?
For bedriftene er deltakelse motivert som nettverksbygging. Workshopen er en fin samlingsarena for dialog og erfaringsutveksling. -For det er ikke de store offentlige satsinger som skaper aktivitet, der er gründere og samarbeidspartnere, sier en mann i gruppe 1, mens de andre nikker bifallende.

Driver for bedriftenes innovasjonsaktivitet viser seg å være mye samarbeid med bedrifter, kunder og kunnskapsinstitusjoner utenfor regionen. Som en person understreker: -Vi shopper samarbeidspartnere etter behov og det spiller ingen rolle hvor de holder til. Det handler om å se muligheter og jobbe målrettet med dem.

fire damer i vinterklær foran et rødt kunstverk

Masterstudent Synnøve A. Klakegg, førsteamanuensis Anne J. Nordli, workshop-koordinator Trude Emaus og førsteamanuensis Gunhild Wedum på Tynset.

Førsteamanuensis Gunhild Wedum leder workshopen og er opptatt av samspillet mellom forskning og næringslivet. -Vi ønsker å skape utvikling i Innlandet, og innspill herfra kan overføres til andre regioner. Det er utrolig fint å se en aktiv og engasjert gjeng.

Folk, folk, folk

Så hva skal til for å lykkes enda bedre på Tynset- og i distrikts-Norge?
Mer folk, flere familier til bygda, flere hoder, mer kompetanse, lettere å rekruttere- alt koker sammen til et drømmebilde: befolkningsvekst. For å lykkes med det mener gruppene at regionens potensiale kan utnyttes mye bedre enn det som blir gjort i dag. Økende teknologi og utradisjonelt samarbeid gir muligheter, naturen skal kunne gi fortrinn og markedsføringen kan også bli bedre. Det strømmer på med gule lapper med innspill til fremtidig utvikling.

Hemmeligheten bak Tynsets innovative kraft synes til å være folk med drivkraft.