Utgangspunktet for arbeidspakke 3 er Innlandet som en økonomisk region. Hvordan fungerer den og hva er de kritisk viktige ressursene for fornyelse? Som alle andre, er også vår region påvirket av automatisering, digitalisering og «grønne» innovasjoner blir stadig mer relevante for regionen. I arbeidspakke 3 er fokuset på hvordan regionen reagerer på slike endringer og utfordringer.

Forskningen dreier seg om hvordan innovasjonsøkosystemet i regionen er kalibrert, og hvordan systemet og enkeltartørene er koordinert og gjensidig styrker hverandre.