En ny REDINN-artikkel publisert i Regional Studies diskuterer  variasjon i perifere regioner når det kommer til utfordringer og muligheter for regional utvikling. Artikkelforfattere Trond Nilsen, Markus Grillitsch og Atle Hauge ser på ulike aktørers handlingsrom for å få til endring. 

Les blogomtalen journalen Regional Studies vier til artikkelen her

Les hele artikkelen «Varieties of periphery and local agency in regional development»  i Regional Studies.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder