REDINN-forskere Ståle Størdal, førsteamanuensis i bedriftsøkonomi,
 og professor i bedriftsøkonomi Gudbrand Lien tåler Grytten-utvalget rett i mot i to debattinnlegg i avisa Nationen. Hva er riktig inntekt for folk i distriktet og i jordbruket?
I første debattinnlegget Forrentning av kapital og arbeidsvederlag i jordbruket mener Lien og Størdal at jordbruk ikke er en så spesiell næring, eller at bønder er så spesielle næringsdrivende og at de vanlige økonomiske prinsipper burde legges til grunn for deres inntekt.

Næringsinntekter

I deres andre innlegg svarer de på kommentarer på deres første: Uenigheten, slik vi tolker det, går på om det er mulig å sammenligne næringsinntekter fra jordbruket med lønn for arbeidstakere. Hvordan den næringsdrivende selv velger å fordele overskuddet på avsetning til investeringer, uttak til personlig forbruk, sparing og så videre er selvfølgelig opp til den enkeltes preferanser, men er etter vår mening ikke relevant for denne diskusjonen.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder