REDINN er i gang med en serie workshops som skal gi mer innsikt i innovasjonsutvikling i Innlandets regioner.

Nylig var forskerne Gunhild Wedum og Anne Jørgensen Nordli på Tynset for å gjennomføre en workshop med bedrifter innenfor IT, teknologi og regnskap. Regionen i Nord-Østerdalen ble valgt fordi Tynset skårer bra på prosessinnovasjon. Bedriftene her er gode i digitalisering, å ta i bruk ny teknologi, ny software og nye tjenester.

Les mer om arbeidet som ble gjort på Tynset her

For alle workshops ligger kvantitative analyser av innovasjonsdata til grunn. Disse kommer fra SSBs innovasjonsundersøkelse, som 7000 norske bedrifter med ti ansatte eller mer svarer på. Disse data er viderekoblet til regnskapsdata, som gjør det mulig å analysere økonomiske effekter av innovasjon. REDINN fokuserer på økonomiske regioner utenfor storbyregionene.

Forskningsartikkelen om klassifisering og innovasjon kan du lese her (engelsk)

Gi innspill til politikken

Hovedmålet med REDINN-prosjektet er kunnskapsøking som kan gi innspill til policy utvikling, som kan skape vekst, som igjen kan skape tilflytting til distriktene.

-Med workshopene prøver vi å bygge bro mellom forsknings- og næringsaktører, forklarer arbeidspakkeleder i REDINN, førsteamanuensis Anne Jørgensen Nordli. -Vi har tallene, men ønsker å gå i dybden og spørre næringslivet om hvordan bedriften og regionen skal utvikles seg og hva de mener skal til for å lykkes.

fire damer i vinterklær foran et rødt kunstverk

Masterstudent Synnøve A. Klakegg, førsteamanuensis Anne J. Nordli, workshop-koordinator Trude Emaus og førsteamanuensis Gunhild Wedum på Tynset.

Informasjonen og innspill bedriftene kommer med, bruker forskerne som input til policy utvikling.

Nordli: -I tillegg er workshopene en viktig arena for nettverksbygging, det er utrolig viktig for bedriftene å høre hva andre tenker og hvordan de påvirker hverandre.

REDINN har koblet seg på studieprogrammet master i Innovasjon på Høgskolen i Innlandet og samarbeider med flere studentgrupper. Synnøve Agathe Klakegg skriver sin masteroppgave om ‘case Tynset’.

Flere workshoper i Innlandet

Før sommeren skal forskerne holde flere workshoper:

  • I mars står temaet mat og reiseliv sentral i Valdres
  • I starten av april blir det workshop med bygg- og anleggsnæringen i Midt-Gudbrandsdalen
  • I slutten av april handler det om vinteropplevelser i samarbeid med bedrifter fra Lillehammer og Trysil

 


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder