Opp til 2000 bedrifter i Innlandet, Hordaland og Nordland mottar denne uke et spørreskjema som skal klarlegge hva som er utfordringene og hvor potensialet ligger i de ulike delene av næringslivet i regionen.

Spørsmålene handler blant annet om hvordan COVID-19 har påvirket bedriftsutviklingen, om digitalisering, holdningen til bærekraft og miljø og om bedriftens innovasjonsvirksomhet.

-Norske bedrifter har stor konkurransedyktighet, men samtidig er det behov for omstilling i mange deler av næringslivet framover, forteller førsteamanuensis Trond Nilsen. Nilsen leder delen av forskningsprosjektet REDINN som ser på verdiskaping og fornyelse i næringslivet.

Få svar, så utforme relevante virkemidler

-For å få dette til må vi vite hva som er utfordringene og hvor potensialet ligger, sier Nilsen. Et viktig spørsmål er hvordan fornyelse av produkter, varer og tjenester kan støttes med sikte på å opprette langvarig og stabil vekst? Og hvilken rolle kan regionale virkemidler ha? Resultatene fra spørreundersøkelsen skal være til hjelp for å kunne utforme relevante virkemidler.

Det er bedrifter i forskjellige næringer, som produksjon, tjenester, kultur og reiseliv som mottar den digitale undersøkelsen og kan svare innen 20.mars.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder