Ny artikkel i Regional Studies

En ny REDINN-artikkel publisert i Regional Studies diskuterer  variasjon i perifere regioner når det kommer til utfordringer og muligheter for regional utvikling. Artikkelforfattere Trond Nilsen, Markus Grillitsch og Atle Hauge ser på ulike aktørers handlingsrom for å få til endring.  Les blogomtalen journalen Regional Studies vier til artikkelen her Les Les mer…