sollys i vinterskog

Motorsag og datamodeller: de to historier om trelastindustrien

Tette skoger og tause menn eller en bærekraftig og innovativ næring. To helt forskjellige fortellinger om trelastindustrien påvirker utviklingen i Innlandet. Kilometer etter kilometer med skog, koier, menn i verneklær, utstyrt med motorsag, nistepakke og termos. Eller høyteknologiske og fullautomatiserte maskiner, 3D datamodeller og fulldigitaliserte produksjonslinjer. -Det språket vi bruker Les mer…