Av prosjektleder Atle Hauge

En av de sentrale målsetningene bak REDINN er at vi som en del av HINN skal bli mer internasjonalt orienterte. Derfor la vi en workshop til London, der vi både fikk styrket nettverket med våre internasjonale partnere og lære mer om innovasjon og planlegging.

Vi besøkte London School of Economics med professor Neil Lee som vertskap. Han startet dagen med å snakke om London sin plass i den globale økonomien. Han trakk opp de lange linjene, helt tilbake til romertiden, via hvordan skillene mellom øst og vest ble etablert i den industrielle revolusjonen til hvordan London i dag kjemper for å beholde posisjonen som global finanshovedstad. For å få til dette jobbes det veldig hardt med det som kalle ‘fin-tech’ – teknologi for finansbransjen. Her er utvilsomt London fortsatt et sentrum.

Presentasjon av forskning

Forskning kan både være en langsom og ensom prosess, derfor er tilbakemelding fra kollegaer både kjærkomment og veldig viktig. Resten av den første dagen var derfor satt av til presentasjon av forskning, samt tilbakemeldinger fra gruppa. Hvor viktig og nyttig det kan være med internasjonale samarbeidspartnere ble veldig tydelig i denne seansen. Professor Lee kom med nyttig og konstruktive tilbakemeldinger, og ikke minst hva som skal til for å løfte forskningen ytterligere.

Dag 2 var satt av til ekskursjon. Først var vi hos Greater London Authority, der de snakket om hvordan samhandling og planlegging på tvers av både myndigheter og geografi. Det kreves litt når infrastruktur som stammer helt tilbake fra Victoria-tiden skal oppgraderes til moderne standard.

Innovasjonsprosjekt Olympiaparken

Workshopen bla avsluttet som seg hør og bør med en gruppe fra Lillehammer, med et besøk i Olympiaparken. Dette er dels et innovasjonsprosjekt, der infrastruktur etablert i forbindelse med at London hadde sommer-OL i 2012 brukes til å utvikle og teste innovasjoner. Like mye er det et  byfornyingsprosjekt, der ambisjonen er at London Øst skal få et løft. Flere av byens universiteter etablerer campus der, og kulturinstitusjoner som Victoria & Albert Museum åpner en filial der.

Nick, vår utmerkede vert, mente at det som kostet minst var også vanskeligst å få til – å få til å jobbe på tvers av organisasjoner og ansvarsområder. Det er noe vi i REDINN også erfarer stadig vekk.

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder