REDINN-prosjektet arbeider på to parallelle spor 1) Forskning og vitenskapelig publisering og 2) Eksterne relasjoner og kommunikasjon av funn fra prosjektet.

Noen av kjerne-artiklene for REDINN-prosjektet er samarbeidsprosjekter mellom flere av arbeidspakkene. En analyse fokuserer på å utvikle en taxonomi for alle de økonomiske regionene i Norge (89 stk.). Dette skal gi innsikt i hva som karakteriserer regioner som er perifere versus sentrale når det kommer til produkt- og prosessinnovasjonsaktivitet. Denne artikkelen er akkurat akseptert og vil snart være å finne på publikasjonslisten.

I et annet samarbeid mellom arbeidspakkene analyserer vi hva som driver innovasjon i de mer perifere regionene av Norge. Den viser at det faktisk er flere perifere regioner i Norge som har høy innovasjonsaktivitet. Artikkelen sendes snart til et internasjonalt tidsskrift. 

Annen formidling av funn fra REDINN prosjektet

REDINN skal knytte nettverk og relasjoner i form av samarbeid med aktører i Innlandets regionale innovasjonssystemet. I den forbindelse skal Gunhild Wedum (med hovedansvar for eksterne relasjoner/stakeholderarbeid) og arbeidspakkeledere i året som kommer, følge opp et større nettverks-arbeid.

REDINN er involvert i et Fylkeskommunalt prosjekt knyttet til Innovasjon og grønn vekst. Innlandsporteføljen skal finne de grønne og innovative vinnerprosjektene med størst potensial for ny verdiskapning i Innlandet.

Et annet prosjekt REDINN er innvolvert i, er Krafttak for grønn vekst, i regi av Skåppå. Dette handler om etableringen av en grønn reiselivsklynge i Gudbrandsdalen. REDINN skal også holde egne workshops i flere regioner med tanke på å forstå innovasjonsutviklingen i Innlandets regioner. AP1 bidrar mer spesifikt her med funn fra de kvantitative analyser. I tillegg skal kvantitative funn granskes ytterligere med kvalitative teknikker i møtet med aktører i regionen.

Gunhild Wedum og Anne J Nordli (AP1) har blant annet nylig holdt foredrag om samarbeid og innovasjon på et arbeidsseminar om grønne forretningsmodeller på Otta.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder