I første delen av 2023 er REDINN på turné i Innlandet. En serie workshops i forskjellige regioner skal gi bedre innsikt i hvordan det står til med innovasjonsutvikling. Nylig var førsteamanuensis Gunhild Wedum, postdoktor og arbeidspakkeleder Anne Jørgensen Nordli og postdoktor Stine Lien hos Valdres Næringshage i Fagernes for å gjennomføre en workshop med Valdres’ bedrifter innenfor mat, reiseliv og landbruk.

En liten oppsummering kan du se her:

For alle workshops ligger kvantitative analyser av innovasjonsdata til grunn. Disse kommer fra SSBs innovasjonsundersøkelse, som 7000 norske bedrifter med ti ansatte eller mer svarer på. Disse data er viderekoblet til regnskapsdata, som gjør det mulig å analysere økonomiske effekter av innovasjon. REDINN fokuserer på økonomiske regioner utenfor storbyregionene. Hovedmålet med REDINN-prosjektet er kunnskapsøking som kan gi innspill til policy utvikling, som kan skape vekst, som igjen kan skape tilflytting til distriktene.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder